VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Văn phòng Viện: 024.38363122

----------------------------

 BẢN QUYỀN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THUỘC TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ TÍNH TOÁN 

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37916937 (ấn số lẻ 503)
Email: [email protected]