Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2023
2023 2523/QĐ-VHL 05/12/2023
2
Công bố công khai số liệu giao dự toán chi NSNN năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc RÚT TIỀN 188BET
2023 1468/QĐ-VHL 18/07/2023
3
Công khai dự toán ngân sách năm 2022 (bổ sung kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của NSTW đợt 2 năm 2022)
2022 1963/QĐ-VHL 23/11/2022
Xem tiếp >>
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách đến hết Quý I/2023
2023 10/04/2023
2
Công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2022
2022 15/02/2023
3
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết quý III/2022
2022 13/10/2022
Xem tiếp >>
Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách 2021
2021 921/QĐ-VHL 31/05/2023
2
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách 2020
2020 51/QĐ-VHL 17/01/2022
Xem tiếp >>
Tổng hợp tình hình công khai

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai dự toán ngân sách năm 2022 (đợt 3)
2022 1382/QĐ-VHL 19/08/2022
2
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2022
2022 429/QĐ-VHL 31/03/2022
3
Công khai dự toán ngân sách năm 2021 (đợt 2)
2021 1561/QĐ-VHL 29/09/2021
Xem tiếp >>