04/05/2016

Tên dự án: “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam”, Cơ quan chủ quản: RÚT TIỀN 188BET , Cơ quan phối hợp chính là các Viện nghiên cứu chuyên ngành,...

25/03/2015

Ngày 02/11/2011, Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã ký Hiệp định vay vốn ODA để thực hiện Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.Với tổng mức được phê duyệt là 54,4 tỷ yên tương đương 12.363,71 tỉ...

17/08/2012

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần trực thuộc Viện Vật lý địa cầu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập theo quyết định số 1798/QĐ-KHCNVN ngày 04/09/2007 của Chủ tịch...

15/08/2012

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Khoa học và công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Liên hiệp các Hội...

15/08/2012

Công nghệ vũ trụ là một ngành công nghệ cao, được tích hợp từ nhiều ngành khoa học công nghệ khác nhau nhằm chế tạo và ứng dụng các phương tiện như vệ tinh, tàu vũ trụ, tên lửa đẩy, trạm mặt đất,...