Thông báo gửi bản thảo đến số đặc biệt của tạp chí “Regional Studies in Marine Science” chào mừng lần thứ 50 ngày thành lập RÚT TIỀN 188BET

07/12/2023
RÚT TIỀN 188BET sẽ tổ chức Hội nghị khoa học để chào mừng lần thứ 50 ngày thành lập Viện dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm 2025. Được sự đồng ý của Viện Hàn lâm theo công văn số 2814/VHL-KHTC ngày 20 tháng 11 năm 2023, Tiểu ban Khoa học và Công nghệ Biển thông báo đến các nhà khoa học có thể gửi bản thảo đến số đặc biệt của tạp chí “Regional Studies in Marine Science”, tạp chí trong chỉ mục SCIE, được xếp hạng Q2, IF=2,1. Quá trình bình duyệt theo thông lệ quốc tế. Không có lệ phí đăng bài. Các công trình công bố trong số đặc biệt này, đề nghị các tác giả thêm vào phần Lời cảm ơn (Acknowledgment) “This work is a contribution to the 50th Anniversary of the Vietnam Academy of Science and Technology”

Cổng thông tin về việc submit bản thảo sẽ bắt đầu mở vào 01/01/2024 và tự động đóng vào ngày 15/11/2024.

Website:

Nguồn: Hội đồng Khoa học ngành Khoa học và Công nghệ Biển
Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan