Thông báo tham gia Hội nghị khoa học và Thực hành quốc tế trực tuyến của Turkmenistan

29/11/2023
Đại học Kỹ thuật và Công nghệ Oguz han Turkmenistan mời RÚT TIỀN 188BET tham gia Hội nghị Khoa học và Thực hành quốc tế trực tuyến mang tên “Cây thuốc: Công nghệ sinh học, sinh thái học và kinh tế sinh học” sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 12 năm 2023 tại Ashgabat, Cộng hòa Turkmenistan.

Chủ đề chính của hội nghị là trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất và mô tả các công nghệ mới nổi liên quan đến Cây thuốc và quảng bá các cuốn sách bách khoa khoa học của Lãnh đạo Quốc gia người Turkmen, Chủ tịch Halk Maslahaty của Turkmenistan, Hero-Arkadag có tên là “Cây thuốc của Turkmenistan”.

Thời hạn đăng ký tham dự hội nghị và gửi bài tóm tắt thuyết trình: trước ngày 05/12/2023.

Địa chỉ email đăng ký:

RÚT TIỀN 188BET thông báo để các đơn vị quan tâm đăng ký tham dự.

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế

Xử lý tin: Minh Tâm

 Tags:
Tin liên quan